Nep­rik­lau­so­ma val­dy­ba pa­ro­dė esan­ti per daug ne­prik­lau­so­ma?

„Žemaičio“ nuotr.
M. Kau­nas (kai­rė­je) at­šau­kė Plun­gės au­to­bu­sų par­ko val­dy­bą, sua­be­jo­jęs jos na­rių kom­pe­ten­ci­ja, ta­čiau lai­ki­na­sis bend­ro­vės di­rek­to­rius R. Kmie­liaus­kas ti­ki­na valdybai prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jęs
Ant­ra­die­nio va­ka­rą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­skel­bė at­šau­kian­tis pa­čio prieš du mė­ne­sius pa­tvir­tin­tą nau­ją­ją Plun­gės au­to­bu­sų par­ko val­dy­bą, nes ši ga­li­mai vei­kė prieš bend­ro­vės ir ak­ci­nin­ko (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės) in­te­re­sus.

Nepateisino lūkesčių

Dabar jau buvusiai valdybai metami kaltinimai netinkamai organizavus naujo Plungės autobusų parko vadovo atranką. „[...] matau galimus nešališkumo pažeidimus. Kandidatai vertinti nevienodai, jiems užduodami skirtingi klausimai, kai kurie iš jų labai primityvūs [...] Atranka atlikta labai neprofesionaliai ir formaliai, taip sukuriant prielaidą manyti, kad galimai buvo iš anksto susitarta dėl galutinio rezultato. Nepadarytas posėdžio audio įrašas (yra tik protokolas). Pagal pateiktą atrankos protokolą, galima įžvelgti kai kurių valdybos narių išankstinį vieno iš kandidatų palaikymą“, – savo pranešime rašė M. Kaunas.
Valdybai pažerta priekaištų ir dėl sausio 8 d. priimto sprendimo pirkti autobusą ne per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, kokia yra įprasta praktika, o tiesiogiai apklausos būdu. Esą tai „verčia abejoti valdybos narių kompetencija ir įsipareigojimu dirbti bendrovės ir akcininko naudai“.

Bendrovės vadovas priekaištų valdybai neturi

Trečiadienio rytą apie šią situaciją paklaustas laikinasis Plungės autobusų parko vadovas Rimantas Kmieliauskas sakė jokio oficialaus rašto dėl valdybos atšaukimo dar negavęs – kaip tik besiruošiantis vykti į Savivaldybę, kur tikisi sužinoti kažką daugiau.
Paklaustas, kaip pats vertina neseniai išrinktą naująją valdybą ir jos narių kompetencijas, R. Kmieliauskas tikino priekaištų jai neturėjęs. Esą problemų bendraujant ir dirbant su naujaisiais valdybos nariais nekilę, o dėl įmonės vadovo atrankos komentuoti negalįs – jis pats šiame procese nedalyvavo.
O kaip dėl priekaištų, jog valdyba nusprendė pirkti autobusą ne paskelbus viešąjį konkursą, bet apklausos būdu? „Mes patys prašėme, kad valdyba leistų pasirinkti tokį būdą. Neseniai sugedo du mūsų autobusai, skubiai reikia nusipirkti vieną, kad turėtume kuo vežti keleivius. Paskelbus apie viešąjį pirkimą per tam skirtą CVP IS sistemą, visos procedūros truktų gal pusmetį, todėl prašėme leisti pirkti apklausos būdu. Ir valdyba sutiko“, – kalbėjo R. Kmieliauskas.
Pasak jo, tokiu būdu – apklausiant kelis galimus tiekėjus – pastaraisiais metais bendrovės pirkti visi ne nauji autobusai. Esą Viešųjų pirkimų įstatymas tą leidžia, be to, ir laiko sutaupoma.
Tačiau Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovas M. Kaunas įsitikinęs, kad tai – ydinga praktika ir jos daug kas jau atsisakęs. To paties tikimasi ir iš Plungės autobusų parko.

Tiria, kaip organizuota atranka

Kaip bebūtų, panašu, kad Savivaldybės vadovo rūstybę naujoji valdyba užsitraukė ne dėl pasirinkto pirkimo būdo, bet dėl neva netinkamai organizuotos naujojo vadovo atrankos.
„Žemaitis“ praėjusiame numeryje skelbė, jog sausio 10-ąją vykusioje atrankoje dalyvavo du kandidatai. Vertindama jų kompetenciją bei pristatytą veiklos programą, valdyba daugiau balų skyrė plungiškiui Gintui Ordai. Komentuota, jog sulaukus Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadų dėl šio asmens tinkamumo vadovauti bendrovei, būtent jis ir bus paskirtas Plungės autobusų parko direktoriumi.
Bet dabar aiškėja, kad taip gali ir neįvykti. M. Kaunas sako gavęs skundą dėl atrankos į direktoriaus pareigas netinkamo organizavimo ir pavedęs jį ištirti Juridiniam ir personalo administravimo skyriui. Išvadas tikimasi gauti šios savaitės pabaigoje. Tada ir bus sprendžiama, paskirti valdybos pasirinktą kandidatą įmonės vadovu ar skelbti naują atranką.
Nesvarbu, koks sprendimas bus priimtas, pačios valdybos likimas jau aiškus. Savo pranešime M. Kaunas nurodė ją atšaukiąs nuo sausio 15 dienos.
„Kaip ir rašiau vakar, prisiimu atsakomybę už naujos valdybos formavimą ir jos veiksmus. Manau, geriau kuo anksčiau prisiimti kaltę ir bandyti viską ištaisyti, kad būtų užbėgta įvykiams už akių ir nereikėtų vėliau spręsti dar didesnių problemų“, – tokį savo sprendimą komentavo Savivaldybės vadovas.

Viskas – dėlantrojo kandidato?

Kaip vertina šią situaciją, „Žemaitis“ teiravosi ir dabar jau įgaliojimų netekusios valdybos pirmininkės Daivos BLIUJUTĖS.
– Jūsų vadovautai valdybai išsakyta nemažai priekaištų dėl naujo Plungės autobusų parko vadovo atrankos. Ar buvo padaryta pažeidimų ją organizuojant?
– Nebuvo tokių, dėl kurių būtų galima atšaukti valdybą. Paprasčiausiai tas žmogus, kuris turėjo laimėti atranką, nesurinko reikiamo balų skaičiaus.
– Sakote, viskas dėl to, kad išrinkote ne tą žmogų, kurį direktoriaus kėdėje norėjo matyti valdantieji?
– Aš manyčiau, kad taip. Jeigu dauguma valdybos narių savo nuomonę išsakė vienaip, o Savivaldybei nepatiko, tai kaip kitaip vertinti? Savivaldybė nuėjo gana drastišku keliu. Dar būtų galima kažkaip pateisinti, jei abu kandidatai būtų buvę lygiaverčiai. O dabar... Kai žmogus yra teisininkas ir turi savo individualią įmonę, bet mano, kad turi labai didelę vadovaujamojo darbo patirtį...
– Minėjote, kad už G. Ordos kandidatūrą pasisakė dauguma valdybos narių?
– Taip. Ir tarp jo bei antroje vietoje likusio kandidato buvo nemažas surinktų balų skirtumas.
– Žadate skųsti Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą?
– Kad ir nepatinka man jis bei jaučiuosi įžeista, tikrai nesibylinėsiu su Savivaldybe. Sveikata ir laikas man brangesni.
– Ar jūs asmeniškai iki atrankos buvote pažįstama su G. Orda?
– Prieš daug metų, kažkur apie 2000 m., kartu dirbome toje pačioje Savivaldybėje. Po to nebebendravome. Netgi gatvėje jo nesutikdavau.
Tą patį klausimą – ar asmeniškai pažįsta atrankoje dalyvavusį, tačiau mažiau balų už G. Ordą surinkusį antrąjį kandidatą, dėl kurio, kaip teigia D. Bliujutė, ir kilo visas triukšmas, – „Žemaitis“ uždavė ir M. Kaunui. „Kaip čia pasakius... Jo tėvas – „Vieningos Plungės“ narys. O sūnaus nepažinojau, nors jis mano vienmetis“, – sakė direktorius ir pridūrė, kad minėtoji sąsaja su „Vieninga Plunge“, kuri jį patį delegavo į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, visiems bus didžiausias kabliukas.
Galbūt tokią sąsają pavadinti kabliuku būtų per silpna. Jei galiausiai po visų kolizijų vadovauti Plungės autobusų parkui kažkokiu būdu bus paskirtas per atranką valdybos prasčiau įvertintas asmuo, taps aišku, jog „Vieningos Plungės“ vadovai, po Savivaldos rinkimų žadėję, jog nebus jokio savųjų protegavimo į svarbius postus, paprasčiausiai melavo. Pagyvensim – pamatysim. Ir jau labai greitai.