Pagerbė muziejininkus

Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus nuo­trau­ka
Ap­lan­ky­tas ir gar­sio­sios plun­giškės Eleo­no­ros Ra­vic­kienės ka­pas
Praėjusį pirmadienį, gegužės 18 dieną, minėta Tarptautinė muziejų diena. Ta proga Žemaičių dailės muziejus (ŽDM) pagerbė iš Plungės krašto kilusių muziejininkų atminimą.

Dar prieš Tarptautinę muziejų dieną ŽDM savo feisbuko paskyroje skelbė iš Plungės kilusių, Plungėje gyvenusių ir dirbusių muziejininkų biografijas, kvietė lankytojus prisiminti jų darbus ir veiklą.

O praėjusį savaitgalį Žemaičių dailės muziejaus atstovai aplankė vadinamąsias Plungės senąsias ir viduriniąsias kapines, taip pat kapus Beržore ir Žemaičių Kalvarijoje.

Muziejininkai aplankė Leono Kumšlyčio, Eleonoros Ravickienės, Jakovo Bunkos, Juozo Mickevičiaus, Stanislovo Riaubos ir Konstantino Bružo amžinojo poilsio vietas, uždegė žvakelių ir padėjo gėlių.

„Laimingi gimė tie, kurie savo darbais paliks apie save amžiną atminimą“, – sakė Atėnų politikas, oratorius ir karvedys Periklis. Pažinkite iškilius savo krašto žmones, vertinkite neįkainojamus jų darbus ir sustoję ties jų poilsio vieta tyliai padėkokite“, – ragina Plungės muziejininkai.