Pre­zi­den­tas: „Sa­vi­val­dy­bės per men­kai gir­di­mos Vil­niu­je“

Jurgitos NAGLIENĖS nuotrauka
Į Plungę atvažiavusiam Prezidentui G. Nausėdai žurnalistai turėjo daug klausimų
Va­kar Plun­gė­je knibž­dė­te knibž­dė­jo iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žia­vu­sių žur­na­lis­tų, vie­nas po ki­to blyk­sė­jo fo­toa­pa­ra­tai, prie M. Ogins­kio rū­mų sukiojosi ap­sau­gi­nin­kai, mat po 11-os me­tų per­trau­kos į Plungę at­vy­ko aukš­čiau­sias ša­lies va­do­vas. Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da nuo praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės, kuo­met bu­vo iš­rink­tas, iš sos­ti­nės dar­bo die­nai į re­gio­ną vy­ko ant­rą kar­tą. Ir tą ant­rą kar­tą sa­vo ap­si­lan­ky­mu nu­ta­rė pa­gerb­ti Plun­gės kraš­tą.

Pasidžiaugė didėjančiais finansais

Lydimas apsaugos ir policijos, Prezidento automobilis pirmiausia pasuko M. Oginskio rūmų link. Čia atvykstančio šalies vadovo jau laukė didžiulis būrys žurnalistų bei keturių savivaldybių merai: Prezidentą prie rūmų durų sutikęs Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas bei Mažeikių rajono savivaldybei vadovaujantis Vidmantas Macevičius.
Atidavęs duoklę fotografams ir paspaudęs Savivaldybių vadovams rankas, G. Nausėda pradėjo neeilinę savo darbo dieną Žemaitijoje. Su savo patarėjais ir kitais komandos nariais, merais, sėdo prie bendro stalo, kad aptartų visam Telšių regionui rūpimus klausimus.
Plungės dvare vykęs susitikimas truko valandą. Po jo tiek pats G. Nausėda, tiek ir merai atrodė gerai nusiteikę.
Prezidentas pasidžiaugė, kad merai ne tik išsakė savo problemas, bet ir rado kuo pasidžiaugti. Esą susitikimas pradėtas nuo džiugių žinių. Viena jų ta, jog pernai Plungėje gimusiųjų buvo daugiau nei mirusiųjų. Kita džiugi žinia, kurią Plungėje išgirdo šalies vadovas, – augantys Savivaldybių finansai. Keturiose minėtose Savivaldybėse jie išaugo 10–12 procentų.

Savivaldybės nusipelnė daugiau pagarbos

Neapeiti ir probleminiai klausimai. Paliesta sklypų tvarkymo problema. O problema ji dažnai todėl, kad yra daug nesusikalbėjimo su Nacionaline žemės tarnyba. Nesusikalbėjimas, koordinavimo trūkumas, pasak Prezidento, pakenkia regionams – šiems sunkiau pritraukti investicijų. Tačiau esą Nacionalinė žemės tarnyba nori kalbėtis, todėl matąs teigiamų poslinkių.
„Kai kuriais atvejais sprendimai jau yra priimti praeityje. Todėl labai trūksta žemės sklypų, kuriais Savivaldybės galėtų disponuoti, – kalbėjo Prezidentas. – Bet niekas nėra prarasta.“
Prisiminta ir visam Telšių regionui gana skaudi tema – Žemaitijos kolegijos, buvusios Rietave, uždarymas. Likus nenaudojamiems jos buvusios bazės pastatams, pati Rietavo savivaldybė ieško investuotojų, kuriuos šie pastatai sudomintų, kalbasi su švedais. Norima, kad pastatai būtų panaudoti edukacijai. Tai Prezidentui pasirodė sveikintina.
G. Nausėda palietė ir kultūros paveldo problemas. Kritikos dėl netinkamo požiūrio į regionus jis negailėjo pačiai Kultūros ministerijai. „Kultūros ministerija turėtų pagarbiau žiūrėti į Savivaldybes ir kultūrinį palikimą, esantį čia. Ir nekalbėti tokiais epitetais, kaip „koks skirtumas, kokios spalvos klumpės vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje“. Klumpės – savaime yra vertingas Lietuvos tautos paveldas.“ Ir sakė siūląs ministerijos atstovams atvykti pažiūrėti Oginskių rūmų ir susipažinti, kokį vertingą paveldą čia turime.
Apskritai, pasak Prezidento, savivaldybės Vilniuje girdimos per menkai. „Ta problema pasikartoja. O kad jos būtų geriau girdimos, tiesiog reikia išsivalyti ausis“, – drąsiai pasisakė G. Nausėda.

Problemas išgirdo, žadėjo padėti spręsti

Kalbėta ir apie paslaugų (pvz, pašto, medicinos – aut.) mažėjimą regionuose, jų jungimą. Dėl šių problemų, Prezidento nuomone, reikia „ne kirpti iš peties“, bet ieškoti sprendimų. Esą tas pats ir dėl vandentvarkos įmonių jungimo – ne visur toks sprendimas atneš naudos, sumažės paslaugos įkainiai. Kad ir keturios Telšių regiono savivaldybės, su kurių vadovais dabar kalbėta, esą nesiekia tokių įmonių sujungimo, mat puikiai tvarkosi pačios ir paslaugos įkainiai nėra aukšti.
Prezidentas televizijos žurnalistų buvo apipiltas ir kitais klausimais iš šių dienų „politinės mėsmalės“. Atsakinėjo užtikrintai. O baigdamas kalbą Savivaldybių merus skatino ne tik laukti idėjų „iš viršaus“, bet ir patiems jas teikti. Visas išgirstas problemas, grįžęs į Vilnių, Prezidentas žadėjo užfiksuoti, o vėliau – ir pasiūlyti, kaip jas spręsti.
Palikęs Plungės dvarą, vakar G. Nausėda lankėsi ir Žemaitijos nacionaliniame parke įkurtame memoriale – unikaliame sode, skirtame Lietuvos žydų bendruomenėms ir garsiems litvakams atminti. Vėliau šalies vadovas Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje susitiko su gimnazijos ir regiono bendruomenėmis. Po šio susitikimo Alsėdžių kultūros namuose surengta šalies vadovo ir jo komandos narių spaudos konferencija.
Apie Prezidento viešnagę Alsėdžiuose skaitykite kitame „Žemaičio“ numeryje.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.