Nugenėjo ir paliko

And­riaus KOR­SA­KO at­si­ųsta nuo­trau­ka
So­di­nin­kus su­pykdė pa­ma­ty­tas vaiz­das, kad ša­kos ne iš­vež­tos, o su­kiš­tos į krūmus ne­to­lie­se
„Žemaitį“ pasiekė Andriaus Korsako laiškas, kuriame piktinamasi tuo, ką darbininkai paliko po elektros pastotės Plungės sodininkų bendrijoje „Saulutė“ remonto.

Laiške rašoma, kad gegužės 13 dieną sodininkai išvydo, jog pastotę remontavę darbininkai nugenėtų šakų neišvežė, bet tiesiog sukišo į šalia esančius krūmus.

„Jei darbininkai būtų norėję išvežti šakas kitą dieną, būtų sudėję jas šalia kelio į krūvas, tačiau vaizdas visiškai kitoks, – dėstoma laiške. – Prašau, kad teršėjai būtų nubausti, o šakos išvežtos į tam skirtas vietas.“

Su šiuo skundu „Žemaitis“ supažindino ESO atstovą Tomą Kavaliauską. Išsiaiškinęs situaciją jis pranešė, kad minėtąją dieną išties remontuota elektros pastotė KT-65. Esą dirbo ESO samdytas rangovas.

„Techninis prižiūrėtojas dar išvakarėse apie šią situaciją buvo kalbėjęs su rangovu ir sutaręs viską sutvarkyti. Jei penktadienį tai dar nebuvo padaryta, bus užbaigta savaitės pradžioje. Atsiprašome, jei ši situacija sukėlė nepatogumų ar neaiškumų“, – dar pridėjo ESO atstovas.