Painiava: vieni floristai sėdi be darbo, kiti pluša darbe...

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
„Or­chidė­ja“ jau bu­vo nu­baus­ta dėl ka­ran­ti­no rei­kal­vimų ne­si­lai­ky­mo, ta­čiau sėkmin­gai dir­ba iki šiol
„Žemaitis“ sulaukia nemažai gyventojų nusiskundimų dėl karantino reikalavimų nesilaikymo. Šįsyk redakciją pasiekė gėlininkės laiškas, kuriame prašoma išsiaiškinti, kodėl vieniems floristams sudaromos išskirtinės sąlygos dirbti ir gauti gal net dvigubą pelną, tuo tarpu kiti floristai sėdi be pajamų ir su pavydu žvelgia į dirbančiuosius. Laiške įvardijama pačiame Plungės centre įsikūrusi ir karantino metu įprastu ritmu dirbanti gėlių parduotuvė „Orchidėja“. „Negi ne visiems taikomos tos pačios taisyklės?“ – klausiama.

Kur tik kreipėsi, išaiškinimo nesulaukė

Laiško autorė (redakcijai pavardė žinoma) guodžiasi, kad šiuo metu patiria didelių sunkumų dėl sustojusio verslo, tačiau, nepaisant visko, laikosi taisyklių ir tuos sunkumus kenčia sėdėdama namie.

Dėl šios nelygybės ji kreipėsi į policiją internetinėje svetainėje epolicija.lt, ir net keletą kartų. Tačiau atsako – jokio. Rašė ir Plungės rajono savivaldybei, ir miesto seniūnijai, tačiau irgi – bergždžiai. Iš pirmosios atsakymo net nesulaukusi, o antroji atrašė, kad „Plungės miesto seniūnija nevykdo įmonių ir įstaigų vykdomos veiklos priežiūros karantino metu“. Ir patarė kreiptis į policiją ar atitinkamas institucijas, kurios gali įspėti ar skirti baudą įstatymams nepaklūstančioms įmonėms ar įstaigoms.

Toks seniūnijos atsakas gėlininkei trumpam atėmė amą. Moteris sakė negalinti suvokti, kodėl seniūnija pati negalėjo pranešti atitinkamoms institucijoms ar už viešąją tvarką atsakingiems asmenims apie jos nurodytą galimą pažeidimą, o paprasčiausiai nusiplovė rankas. „Valdžiai lengviausia užsimerkti ir apsimesti, jog nieko nevyksta“, – įsitikinusi ji.

Iš tiesų keista. Savivaldybėje yra už viešąją tvarką atsakingų specialistų, kuriems būtų užtekę persiųsti moters laišką. Tačiau nesivarginta. O juk naujoji miesto seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, vos atsisėdusi į šią kėdę, viešai pasisakė, kad pati „itin vertina mokančius sklandžiai ir paslaugiai žmones aptarnauti darbuotojus“. Šiuo atveju pagalbos prašęs žmogus buvo pasiųstas bėdų spręsti kitur. Negi naujoji seniūnė tokius savo žodžius taip greit spėjo pamiršti?

Tikino reikalavimų nepažeidžiantys

Neveiklia valdžia nusivylusi gėlininkė sakė nenorinti būti skundike, tačiau jaučianti didelę nuoskaudą dėl patiriamos neteisybės. Ir yra įsitikinusi, jog už tokius karantino pažeidimus reikėtų bausti. Pasak jos, ir minėtoji „Orchidėja“ pirmąją karantino dieną buvusi „sudrausminta, nes dirbo atviromis durimis“. Po to esą ant durų atsiradęs užrašas, jog gėles užsisakius galima pristatyti pirkėjui arba perduoti. O vėliau šių užrašų nebelikę ir parduotuvė jau kelintą savaitę dirbanti kaip dirbusi. Tiesa, dabar užrašais ragina užeiti po vieną ir laikytis saugos reikalavimų.

Į „Orchidėjos“ parduotuvę užsukome patys. Išties mus pasitiko ant vitrinų ir durų iškabinti užrašai, jog klientai įeiti gali po vieną ir tik mūvėdami pirštines bei dėvėdami kaukes. Kitas užrašas skelbė apie dažnai dezinfekuojamas patalpas. Informacinių skelbimų buvo ir daugiau.

Prie praverto langelio priėjusi apsauginę kaukę dėvinti bei pirštines mūvinti pardavėja paaiškino, kad kalbėtis teks prie langelio, mat į vidų negalima. Paklausus, kaip čia yra, kad parduotuvė karantino metu dirba, ramiai paaiškino, kad jokių reikalavimų nepažeidžia. Esą turi ir taiko visas apsaugos priemones, pirkėjų į vidų neleidžia. Gėles jie išsirenka žiūrėdami pro vitrinas. Tada jos yra išnešamos ir padedamos lauke. Pabrėžta, kad parduotuvė kas valandą dezinfekuoja patalpas.

Pardavėja užsiminė, kad apie jų veiklą Savivaldybė žinanti – esą kalbėta su administracijos direktoriaus pavaduotoju Mantu Česnausku.

Moteris kalbėjo ramiai, matėsi, kad yra įsitikinusi savo teisumu ir jokios baimės nejaučia.

Parduotuvei jau buvo skirta nuobauda

Išėję iš parduotuvės sutrikome. Gal kažką praleidome? Gal Vyriausybė vadeles gėlininkams atlaisvino? Tačiau tokios informacijos niekur neradome, todėl kreipėmės į Plungės savivaldybės Juridinį ir personalo administravimo skyrių. Šio skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Gedrimas, atsakingas už viešąją tvarką, atsakė, jog parduotuvė „Orchidėja“ tikrinta kovo 23 dieną. „Nustatėme, kad parduotuvė dirba ir pažeidžia nustatyto karantino sąlygas. Dėl šio pažeidimo buvo surašytas Administracinio nusižengimo nutarimas ir paskirta administracinė nuobauda.“

Laiške specialistas pabrėžė, kad pati Savivaldybė negali nurodyti parduotuvėms dirbti ar nedirbti ir kad „Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas tokio leidimo niekam nėra išdavęs.“

Teiravomės ir to, ar Plungės miesto seniūnijai nepriklauso kontroliuoti, kaip mieste laikomasi karantino reikalavimų. Pasirodo, tokia kontrolė seniūnams pavesta. Nors Plungės seniūnija, atsakydama į gėlininkės laišką, tokių priedermių kratėsi...

Į pirmąjį redakcijos laišką A. Gedrimas sureagavo uoliai, o į antrąjį, kuriame klausėme, ar dėl minėtos parduotuvės veiklos ketinama vėl imtis drausminimo priemonių, neatsakė iki šiol.

Kai kuriems gėlininkams išimtys taikomos

Kas gali prekiauti karantino laikotarpiu, užklausėme ir Valstybinės darbo inspekcijos. Pasirodo, be maisto ir kai kurių kitų pardavėjų, „draudimas taip pat netaikomas augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekybai lauko sąlygomis atskirose, tokių prekių prekybai skirtose stacionariose ir specializuotose prekybos vietose, internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų.“

Apie skintų gėlių pardavimą čia neužsimenama nė žodeliu. Nors, reikia pripažinti, išaiškinimas kiek painus. Jeigu tokiu remiasi ir „Orchidėja“, gali būti, kad ramiai dirba dėl to, jog save traktuoja ne kaip parduotuvę, o kaip gėlių atsiėmimo punktą.

Panašiai veikiančių gėlių parduotuvių Plungėje yra ir daugiau. Internete reklamuojasi „ID gėlių studija“, kuri kviečia gėlių užsisakyti paskambinus nurodytu telefonu, per feisbuko paskyrą arba „per budintį floristą atsiėmimo punkte“.

Nesisuksi – negyvensi. Matyt, tokiu šūkiu vadovaujasi iš karantino besivaduojantys ir bankrutuoti bijantys floristai. Peršasi išvada, kad jie bando kurti savo taisykles arba savaip interpretuoti jau esamas. Tai leistina ar ne, dabar, matyt, priklauso tik nuo tikrintojų požiūrio. O plungiškiams prekybininkams šiuo atžvilgiu pasisekė – prekiautojus turinčios kontroliuoti įstaigos į dabartinę situaciją kol kas žiūri pro pirštus.