„Plungės būstas“ ir vėl suklydo

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ne­se­niai laip­tinė­se iš­ka­bin­ti at­si­pra­šy­mo la­pe­liai, ta­čiau gy­ven­to­jai sa­ko to­kiu „Plungės būsto“ at­gai­la­vi­mu nebe­ti­kin­tys, mat pa­na­šios klai­dos šios įmonės mokė­jimų pra­ne­ši­muo­se įsi­ve­lia ne­be pirmą kartą
Neseniai į „Žemaičio“ redakciją paskambinusi A. Jucio 40-uoju numeriu pažymėtame daugiabutyje gyvenanti plungiškė piktinosi birželio mėnesį Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ atsiųsta sąskaita. Moterį ne juokais įsiutino tai, kad jos ir kitų minėto namo gyventojų paprašyta susimokėti už nesuteiktas paslaugas. Tarp tokių – pavienių šiukšlių rinkimas, šaligatvių ir takų valymas bei gyvatvorės karpymas.
„Ar jūs įsivaizduojate – turime susimokėti už gyvatvorės priežiūrą, o jos pas mus net nėra. Čia didžiausia nesąmonė! Nesame matę ir kad kas šaligatvius ar takus tvarkytų. Apie pavienių šiukšlių rinkimą net nekalbu“, – ir pyko, ir stebėjosi moteris.

Mokestis už orą?

Plungiškei neaišku, iš kur staiga atsirado toks „paketas“ paslaugų. „Nebūtų tiek pikta, jei kažkas iš tų juodu ant balto surašytų darbų būtų padaryta. Prie mūsų namo nebuvo ir nėra jokios gyvatvorės. Niekas nėra tvarkęs ir važiuojamosios dalies. Lygiai tas pats su šaligatviais bei takais“, – kalbėjo skambinusioji.

Pasak jos, visi namo gyventojai, gavę tokias „Plungės būsto“ sąskaitas, yra apstulbę. Žmonės jaučiasi mulkinami ir tokį Savivaldybės įmonės elgesį vadina plėšikavimu vidury baltos dienos. „Nesvarbu, kad visos naujai prirašytos paslaugos įkainotos kiek mažiau nei pustrečio euro, bet ir tai – pinigas. Pagalvokite, kiek namų administruoja ši įmonė ir kiek pinigų tokiu būdu prisilupikaus“, – piktinosi tokia neteisybe.

Iš tikrųjų, kam neimtų siutas, jei, kaip liaudyje sakoma, reikėtų susimokėti už orą. Ir nereikia būti dideliu matematiku, kad suskaičiuotum, kiek gali pasipelnyti iš vieno daugiabučio, reikalaudamas kiekvieno buto atmojuoti eurų už įvairiausius darbus darbelius, kurių niekas gyvenime nėra atlikęs.

Kiemas – vienos duobės, bet ir už jas reikia mokėti

Išties keista. Bet gal moteris kažko nesuprato? Tačiau šią abejonę netrukus išsklaidė kitas skambutis.

„Gal aš kvailas, bet tikrai nesuprantu, kodėl tikimasi, jog mokėsime už darbus, kurie neatlikti. Girdi – 21 centas už pavienių šiukšlių rinkimą, dar 44 centai už šaligatvių ir takų valymą bei 47 centai už važiuojamosios dalies sutvarkymą“, – vardino V. Mačernio gatvės 47-ojo daugiabučio gyventojas.

„Labai įdomu, kas ir kada ten ką tvarko, juk mūsų kiemas – it išknistas. Būtų gerai savo akimis pamatyti, kaip „Plungės būsto“ darbininkai jį valo. Kažkada aikštelė prie mūsų namo lyg ir buvo išasfaltuota, bet dabar tos dangos nelikę – vien nuotrupos ir duobės. Ir turime mokėti už jų priežiūrą... Ko dar nesugalvos?!“ – ne mažiau piktas nei anksčiau paskambinusi plungiškė kalbėjo vyras. Ir pridūrė, kad norėtų tiesiai „Plungės būsto“ direktoriaus paklausti, kokį reikalą šis sumanė prasukti.

Viskas – vardan didesnio aiškumo

„Žemaitis“ pažadėjo „Plungės būsto“ direktoriui Audriui Šapalui perduoti visus skambinusiųjų klausimus dėl naujųjų sąskaitų. Tą ir padarėme. Vos tik išgirdęs, kokiu reikalu kreipiamės, direktorius ėmė apgailestauti dėl įvykusio nesusipratimo.

„Taip, išties įsivėlė klaida. Norėdami skaidresnės apmokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos, įsivedėme naujovę – mokėjimų pranešimuose smulkiai išskaidėme, už ką ir kiek reikia mokėti. Naujoji sistema tik ką startavo, tad nereikėtų stebėtis, kad ne iš karto ji veikia sklandžiai. Žinoma, mes ją tobulinsime, kad ateityje tokie dalykai nebepasikartotų“, – žadėjo įmonės vadovas.

Jis pasakojo, kad ne tik žurnalistai, bet ir pati įmonė sulaukė ne vieno tokia naujove pasipiktinusio gyventojo skambučio: „Džiaugiamės, kad žmonės reaguoja, skambina. Tokiu būdu jie padės išgryninti naująją sąskaitą. Dauguma gyventojų patenkinti, jog pagaliau aiškiai išdėstyta, už kokias paslaugas ir kiek jie moka. Kažkam galbūt ši naujovė nepatiks. Bet taip jau būna – visiems geras nebūsi“, – kalbėjo A. Šapalas.

O kam prireikė tokios pertvarkos? Ar būta nusiskundimų dėl ankstesnės tvarkos? A. Šapalas patikino, jog išties gana dažnai gyventojai klausinėdavo, kas sudaro tą aplinkos tvarkymo mokestį. Esą siekdamas suteikti žmonėms kuo išsamesnę informaciją, „Plungės būstas“ ir įsivedė minėtą naujovę.

Tai gal išskaidžius tą mokestį žmonėms už jų gyvenamosios aplinkos tvarkymą dabar teks mokėti brangiau? Gal už viso to slypi paslaugų pabrangimas, kad ir nežymus? „Tikrai ne. Lyginant su praėjusiais metais, šiek tiek net pigiau reikia mokėti. Mūsų tikslas – įvesti aiškumo, o ne pakelti įkainius“, – aiškino A. Šapalas.

Žalą žada atlyginti

Gerai. Sakykime, kad išskaidžius mokestį aiškumo išties bus daugiau. Bet kaip suprasti, kad, pavyzdžiui, A. Jucio 40-ojo namo gyventojai turėjo susimokėti už gyvatvorės karpymą, nors jos ten – nė kvapo?

„Pats buvau nuvykęs į vietą, tikrai gyvatvorės ten nėra. Dėl to gyventojų labai atsiprašome. Nuoširdžiai atsiprašėme ir visų dėl to mums skambinusiųjų. Už nesuteiktas paslaugas sumokėta suma bus išminusuota iš kito mėnesio sąskaitos“, – paaiškino „Plungės būsto“ vadovas.

Jam priminėme, kad žmonės skundėsi ne tik dėl mokesčio už neegzistuojančios gyvatvorės priežiūrą, bet ir dėl šiukšlių rinkimo, šaligatvių, aikštelių tvarkymo.

„Jei kažkas nepamato besidarbuojančių žmonių, nereiškia, kad darbai neatliekami. Spręsdami šią problemą, ketiname iš anksto paskelbti grafiką, kada ir kokie darbai bus atliekami. Gyventojai turės galimybę patys stebėti, ar jų kiemuose tą dieną renkamos šiukšlės, ar valomi šaligatviai ir panašiai. Jei darbininkų nurodytu laiku neišvys, tikimės, jog apie tai mums praneš. Tada kontroliuosime“, – kalbėjo A. Šapalas.

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
V. Ma­čer­nio gatvės 47-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai pyks­ta, kad tu­ri mokė­ti ir už au­to­mo­bi­lių aikš­telės tvar­kymą, nors nėra matę, kad kas ją šluotų