Teismo darbas karantino metu

Vlado GAUDIEŠIAUS nuotrauka
Dėl koronaviruso grėsmės Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose gyventojų ir įstaigų aptarnavimas organizuojamas tik nuotoliniu būdu.

Informacija teisme suteikiama, o dokumentai priimami ir išduodami siunčiant registruotu paštu bei naudojantis elektroninėmis priemonėmis: telefonu, el. paštu, www.e.teismas.lt, E.pristatymas sistemoje.

Kontaktiniai duomenys, kuriais visuomenė kviečiama kreiptis arba pateikti dokumentus:

Plungės apylinkės teismo Plungės rūmams, Laisvės al. 4, Plungė LT-90122. El. p. plunges.apylinkes@teismas.lt, tel. (8 448) 71 964.

Karantino metu Plungės apylinkės teismo rūmuose darbas organizuojamas vadovaujantis Vyriausybės nutarimais, Plungės apylinkės teismo pirmininko įsakymais nustatyta tvarka, Nacionalinės teismų administracijos pateiktomis rekomendacijomis.

Pagrindinės darbo organizavimo nuostatos: teismo posėdžiai žodinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose organizuojami nuotoliniu būdu, naudojantis teisės aktuose numatytomis galimybėmis proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje užtikrinti nuotoliniu būdu (centralizuota teismų sistemos vaizdo konferencine įranga arba vaizdo konferencijų programomis).

Nesant galimybės teismo posėdžio organizuoti nuotoliniu būdu, teismo posėdžiai organizuojami ir vykdomi didžiausiose teismo rūmų posėdžių salėse (kiekvienam teismo proceso dalyviui, neskaičiuojant teisėjo ir kito teismo personalo, užtikrinamas ne mažesnis nei 10 kv. m. posėdžių salės plotas ir bent 1 metro atstumas nuo kitų asmenų), iš anksto numatomas posėdyje dalyvaujančių asmenų skaičius šaukiant tik tuos, kurių dalyvavimas tame teismo posėdyje yra būtinas.

Asmenys į teismo rūmų pastatus įleidžiami prieš teismo posėdžio pradžią, ant teismo pastato pagrindinių durų kabo tai informuojantis įrašas, taip pat informacija apie teismo veiklą karantino metu. Pastate laikomasi visų įmanomų saugumo reikalavimų: patalpos vėdinamos, dezinfekuojamos, proceso dalyviams ir teismo darbuotojams suteikta galimybė dezinfekuoti rankas ir pan.