Rietavo meno mokyklos istoriją primins varpo dūžiai

Gintarės KARMONIENĖS nuotraukos
Nakties metu varpinė švies, o švenčių progomis skambės jubiliejinis varpas. Vienas pirmųjų varpu skambino meras A. Černeckis
Pernai savo krašto istorijai neabejingi rietaviškiai minėjo gražią sukaktį – pirmosios profesionalios muzikos mokyklos Lietuvoje, kuri šiandien žinoma Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vardu, 150-ies metų jubiliejų. Šalies muzikinei istorijai bei kultūrai reikšmingas įvykis pažymėtas įvairiausiais renginiai, kurie tęsiasi dar ir šiais metais – spalio penktąją prie Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos pristatytas ir pašventintas meninis akcentas-varpinė, vietiniams ir svečiams priminsianti apie gražią gilią istoriją turinčios meno kalvės sukaktį. Mintis tokiu būdu įprasminti jubiliejų kilo mokyklos vadovui Nerijui Jasinskui ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktoriui Vytui Rutkauskui.
Muzikinį kūrinį dovanojo Raimonda ir Nerijus Jasinskai

Žvilgsnis atgal

Rudenišką vakarą susirinkusiuosius į Meno mokyklą pirmasis pasveikino naujai suburtas Rietavo miesto Bogdano Oginskio pučiamųjų orkestras, diriguojamas N. Jasinsko. Pučiamųjų instrumentų muzika tarsi susiliejo su žvakių šviesa ir drauge kūrė jaukią šventinę atmosferą.
Renginiui persikėlus į salę, mokyklos direktorius drauge su žmona Raimonda dovanojo dar vieną muzikinį kūrinį, o tada pakvietė prisiminti svarbiausius pirmosios profesionalios muzikos mokyklos mūsų šalyje istorijos štrichus.

Prisiminta, jog 1872-aisiais vos 24-erių B. Oginskio rūpesčiu Rietave duris atvėrė pirmoji Lietuvoje šešiametė muzikos mokykla, skirta orkestrantams ugdyti. Buvo pasamdytas vadovas, nupirkti reikalingi instrumentai. Orkestrantams buvo mokamas atlyginimas, garantuojamas išlaikymas, taip pat jie buvo aprūpinami drabužiais bei paradine uniforma.

Mokykla išugdė daug gabių muzikantų. Iki 1880-ųjų jai vadovavo Juozas Kalvaitis, 1880–1906 metais Rietavo muzikos mokyklos vadovas buvo čekas Jozefas Mašekas, kuriam talkininkavo buvęs jo mokinys, Varšuvos konservatorijos absolventas, violončelistas ir kornetistas Mykolas Butkevičius. Prie Rietavo muzikantų lavinimo yra prisidėjęs ir Varšuvos konservatorijos vargonų klasės profesorius Aloyzas Butkevičius, pusę metų Rietave vargonavęs Juozas Naujalis.

„Orkestras buvo didžiūniškos reprezentacijos dalis. Jo muzikantai privalėdavo siekti aukšto profesinio meistriškumo. Kiekvieną sekmadienį po pietų iškilmių salėje arba parke orkestras grodavo kunigaikščiui, jo svečiams. Kunigaikštis užsienyje pirkdavo brangius, kokybiškus instrumentus, rūpinosi tolesniu muzikiniu savo auklėtinių lavinimu aukštosiose muzikos mokyklose, džiaugėsi jų profesiniais laimėjimais – kunigaikštis remdavo visus muzikos mokslo siekusius gabius jaunuolius. B. Oginskis turėjo gerą muzikinį išsilavinimą. Jis dažnai keliaudavo po Vakarų Europą ir iš kiekvienos kelionės parveždavo savo orkestrui įvairiausio repertuaro (partitūrų). Žinoma, kad Rietavo orkestras 1878-aisiais jau pasirodydavo visuomenei. Jo koncertines programas pasirinkdavo pats kunigaikštis B. Oginskis“, – pasakota per renginį.

Vartant įstaigos istorijos puslapius, nusikelta ir į 1970-uosius, kada atkurta muzikos mokykla. Jai vadovauti buvo paskirta Virginija Rūta Baliutavičienė. Po kurio laiko ją pakeitė Algirdas Kazys Jankauskas. Jo dėka mokykloje buvo atkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras.
Vadovaujant A. K. Jankauskui, 1995-aisiais, įkūrus naują – teatrinio meno – ir šeštadieninę dailės klases, įstaigai suteiktas Rietavo meno mokyklos statusas.

Vėliau mokyklos vairą į savo rankas perėmė ir sėkmingai įstaigai „dirigavo“ Rita Urniežienė. Jai direktoriaujant mokykla pasipuošė M. K. Oginskio vardu. Trumpai rietaviškių meno kalvei vadovavo ir Jolita Budriuvienė, o nuo 2018-ųjų įstaigos vairą tvirtai laiko N. Jasinskas.

Šalia mokyklos – šviečianti varpinė

Būtent dabartiniam įstaigos direktoriui bei muziejui vadovaujančiam V. Rutkauskui ir gimė mintis šalia M. K. Oginskio meno mokyklos įkurdinti tamsiu paros metu šviesiantį meninį akcentą-varpinę, taip įamžinant pirmosios Lietuvoje profesionalios muzikos mokyklos 150-ies metų sukaktį.

Gražus sumanymas virto „kūnu“ – šalia mokyklos jau stovi penkių metrų aukščio varpinė, kurioje – kunigo Česlovo Degučio dovanotas varpas. Meninį kūrinį puošia išraižytos penklinės, mokyklos įkūrimo data bei dedikacija. Projekto ir vizualaus jo išpildymo autorius – profesorius Algirdas Žebrauskas.

Generalinis šio meninio akcento atsiradimo rėmėjas – Rietavo savivaldybė, pagrindinis rėmėjas – UAB „Kauno šilas“. Už finansinį prisidėjimą padėkota Andriui Pocevičiui, Marijai Rūtelei Budrytei, Daivai Norkuvienei ir Adelei Vaigauskienei. Padėkos įteiktos ir žmonėms, pagaminusiems šį meninį akcentą, – rietaviškiams Dariui Ripkauskui, Egidijui Kinčiui ir Dariui Baužai.

Padėkos žodžių sulaukė ir V. Rutkauskas, ir pats N. Jasinskas, kurių dėka Rietave atsirado dar vienas traukos objektas.

„Meno mokykla yra žiburėlis Rietavo savivaldybėje, vienas iš gražių perlų, kurių mes turime keletą. Bet šį vakarą jūs šviečiate pačia ryškiausia spalva. Jūs ne tik grojate, dainuojate, vaidinate, jūs darote daug didesnius darbus – prikeliate istoriją ir padedate palaikyti tą dvasią, kurią Vytas Rutkauskas čia yra išjudinęs. Ačiū ir sėkmės jums tolimesniuose darbuose, nesustokite ir toliau kurstykite tą dvasią, kuri savo laiku iškėlė ir išgarsino mūsų kraštą“, – kalbėjo meras Antanas Černeckis.

Prie sveikinimų prisidėjo ir Seimo narys Jonas Varkalys, dėkojęs merui ir Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos direktoriui už visus gražius dalykus, kurie kasmet vyksta Rietavo savivaldybėje.

Žodį tarė ir kunigas Č. Degutis. Jam pasidalijus varpo atkeliavimo iš Latvijos istorija, visi persikėlė į mokyklos kiemelį, kur meras A. Černeckis įžiebė šviesą varpinėje. Prieš tai Č. Degutis  pašventino šį meninį akcentą.
 

nuotrauka
Renginio svečius pasveikino naujai suburtas Rietavo miesto Bogdano Oginskio pučiamųjų orkestras, diriguojamas N. Jasinsko