Atsiskaitydamas meras kolegas gyrė, šie turėjo pastabų

Nuot­rau­kos iš nuo­to­li­nio po­sėdžio
A. Čer­nec­kis pri­statė ata­skaitą ir pa­si­džiaugė skland­žiu Ta­ry­bos na­rių dar­bu
Praėjusį ketvirtadienį vykusiame nuotoliniame Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje meras Antanas Černeckis pristatė savo ir Savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitą. Iš 75 puslapius apimančios ataskaitos Savivaldybės vadovas išskyrė svarbiausius dalykus, atspindinčius, kokie praėję metai buvo visai savivaldybei. Tarybos nariai ataskaitai pritarė, tiesa, neišsyk. Mat nepamiršo priminti niekaip nesibaigiančių Rietavo L. Ivinskio gimnazijos sporto salės statybos reikalų.

Mero, Tarybos ir komitetų veikla

Praėjusiais metais Rietavo savivaldybės gyventojams svarbius sprendimus priiminėjo net dvi Tarybos – senoji ir išrinkta naujai. Naujojoje yra 17 narių: 9 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 4 – Lietuvos Respublikos socialdemokratų, 3 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir vienas Darbo partijos atstovas. Abi Tarybos per metus priėmė 201 sprendimą.

Darbas vyko ir penkiuose Tarybos komitetuose. Pernai rinktasi net į 44 komitetų posėdžius, jų metu apsvarstyta 219 klausimų. Dirbo dvi nuolatinės komisijos – Etikos ir Antikorupcijos. Pirmoji posėdžiavo kartą, antroji – du kartus.

Įvairių problemų turinčių gyventojų savo priimamajame meras pernai laukdavo trečiadieniais. Pagalbos į Savivaldybės vadovą kreipėsi 95 asmenys. Iš jų 64 kreipėsi dėl finansinės paramos suteikimo, kompensacijų, socialinės paramos skyrimo ir kitais socialiniais klausimais, 10 žmonių pas merą atėjo tikėdamiesi pagalbos dėl būsto suteikimo, įsigijimo, pastatų privatizavimo, nuomos, 9 turėjo problemų dėl kelių, gatvių, aplinkos tvarkymo, vandens, 4 kreipėsi žemės, 8 – kitais klausimais.

Rietavo savivaldybė – kaimiška

Valdžia dirba gyventojams, o jų Rietavo savivaldybėje kasmet mažėja. Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje joje gyveno 7 258 gyventojai. Lyginant su 2019 m. pradžia, savivaldybė „nukraujavo“ 155-iais žmonėmis.

Didesnė gyventojų dalis yra įsikūrę kaimuose – 4 109, mieste – 3 149.

Pernai gimė net 15 vaikų mažiau nei 2018 metais. Nė vieno naujagimio neužregistruota Medingėnų seniūnijoje, du gimė Daugėdų seniūnijoje, daugiausiai – 30 – naujagimių susilaukta Rietave. Rietavo kaimiškoji seniūnija registravo 15 gimimų, Tverų seniūnija – 6. 14 rietaviškių kūdikių gimė užsienio valstybėse.

Nors gimusių registruota mažiau, tačiau mažiau buvo ir mirčių. Pernai Amžinybėn išlydėta 120 savivaldybės gyventojų (2018 m. – 136).

Kadangi savivaldybėje, kaip jau minėta, daugiau gyvenama kaimuose, nemažai gyventojų dirba savo ūkiuose. Pernai 8 188 galvijus laikė 404 gyventojai, iš jų 256 – žemdirbiai, laikę 2 991 melžiamą karvę. Ir nors sumažėjo galvijų laikytoju ir melžiamų karvių, galvijų padaugėjo 200.

Rietavo savivaldybės ūkininkams už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus (deklaruota 16 233,23 ha), užpildžius paraiškas savarankiškai ar seniūnijose, pernai išmokėta apie 3,5 mln. eurų tiesioginių išmokų. Už ūkinius gyvulius jų laikytojams išmokėta apie 700 tūkst. eurų.

Savivaldybėje pernai buvo 32 bičių laikytojai, laikę 710 bičių šeimų.

Nedarbas – nedidelis

A. Černeckis pasidžiaugė, kad Rietave vidutinis metinis nedarbo lygis pernai buvo labai mažas – siekė tik 7 procentus. „Rodiklis – geras, žinoma, reikia siekti geresnio“, – komentavo meras.

Nors vargu, ar pasiekti geresnių rodiklių šiemet pavyks. Priešingai – labiau tikėtina, jog nedarbas dėl koronaviruso sukeltos ekonominės krizės gerokai šoktels.

Darbo vietas Rietave kuria ir įvairios įmonės. Pastebima, kad Rietave vyrauja labai mažos įmonės, turinčios iki 4-ių darbuotojų. Šių metų pradžioje jų savivaldybėje buvo 129.

Registruotas 361 veikiantis juridinis asmuo, veikiančių ūkio subjektų – 190. Per praėjusius metus susikūrė 10 naujų įmonių, bankrutavo ir likviduotos 8-ios, išregistruotos 4 įmonės. Komercine veikla užsiėmė 856 individualūs asmenys.

Uždarųjų akcinių bendrovių savivaldybėj daugėja (nuo 2018 iki 2020 m. pradžios jų padaugėjo nuo 90-ies iki 99-ių), bet individualių įmonių kasmet mažėja (per dvejus metus jų sumažėjo nuo 45-ių iki 37-ių).

Kalbant apie savivaldybės gyventojų finansinę padėtį galima pasidžiaugti, kad šiek tiek sumažėjo pašalpos gavėjų. Pernai socialinę pašalpą gavo 328, o užpernai – 352 gyventojai.

Pajamos, skolos ir valdomas turtas

Praėjusių metų pradžioje Rietavo savivaldybės tarybos patvirtintos biudžeto pajamos siekė 9 mln. 216, 7 tūkst. eurų. Patikslintas biudžetas metų pabaigoje – 9 mln. 932,7 tūkst. eurų. Įvykdytas biudžetas – 9 mln. 813,6 tūkst. eurų.

Metams prasidėjus Savivaldybė turėjo 1 mln. 416 tūkst. eurų negrąžintų paskolų likutį. Ir visos paskolos – ilgalaikės. Per praėjusius metus dar pasiskolinta 162 tūkst., grąžinta 226,3 tūkst. eurų. Metų pabaigoje negrąžintų paskolų likutis siekė 1 mln. 351,8 tūkst. eurų.

Savivaldybė nuosavybės ir patikėjimo teise valdė ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto bei atsargų už 22 mln. 674,3 tūkst. eurų. Būsto fonde buvo 65 būstai, iš kurių 54 nuomojami kaip socialiniai, likusieji 11 nuomoti kaip Savivaldybės būstai. Du butai iš fondo išbraukti, nes juos įsigijo nuomininkai.

Nuomojamuose socialiniuose būstuose gyveno 52 šeimos. Per praėjusius metus į eilę socialiniam būstui įrašyta 18 naujų šeimų. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, socialinio būsto laukia 52 šeimos – 117 asmenų.

Vaiko teisių apsauga

Ataskaitinių metų sausio 1 d. duomenimis, Rietavo savivaldybėje buvo 66 socialinės rizikos šeimos, kurioms teikta pagalba taikant atvejo vadybą. Šiose šeimose auga 124 vaikai.

Metų pabaigoje savivaldybėje buvo 11 be tėvų globos likusių vaikų. Iš jų šeimose globoti 9 vaikai, kiti 2 – Rietavo socialinių paslaugų centre.

Dirba sutelktai

A. Černeckis pristatė, kad pernai buvo įgyvendinti 6 investiciniai projektai už 374 tūkst. eur, pradėti arba tęsiami 13 projektų už 3 mln. 517 tūkst. eurų. Juos įgyvendinus bus rekonstruotos kai kurios gatvės, pastatai, poilsio ir rekreacijos zonos, viešosios erdvės, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai bei atlikti kiti darbai.

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų pernai panaudota 569,6 tūkst. eurų vietiniams keliams prižiūrėti.

Meras pasidžiaugė bendru Tarybos narių darbu. Esą nors kartais ir pasiginčijama, bet dirbama kryptingai, sutelktai, o kartu niekam neleidžiama užsnūsti – nei administracijos, nei kitų įstaigų vadovams, nei patiems Tarybos nariams.

Prašė patikslinti datą

Išklausęs ilgą ataskaitą tikrai neužsnūdo Tarybos narys Alfredas Mockus. A. Černeckiui jis turėjo keletą pastebėjimų, kurių bene svarbiausias – dėl naujosios L. Ivinskio gimnazijos sporto salės. Šioje gimnazijoje mokytojaujantis politikas siūlė salės projektą įtraukti prie tęstinių, mat jis niekaip nebaigiamas.

Meras atsakė, jog projektas yra įgyvendintas, tik objekto niekaip nepavyksta atiduoti vertinti. Tikimasi viską sutvarkyti iki rudens.

Tarybos narys Povilas Batavičius, mero ataskaitai vienbalsiai pritarus, komentarų dėl salės neturėjo. Tačiau klausydamasis, kaip už pernykštę veiklą atsiskaito administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas, ją prisiminė.

„Meras sakė, kad iki rudens. Bet nepasakė, iki kurio... Ir kodėl tokia situacija apskritai susidarė?“ – klausė jis.

V. Dičiūnas patikino, kad kalbama apie šių metų rudenį. O sumaištis esą atsiradusi ir dėl trijų pasikeitusių rangovų, ir dėl to, kad tiek projektuotojai, tiek techninis prižiūrėtojas, tiek ir rangovas nesugebėjo dirbti ranka rankon, jų darbas nebuvo „sustyguotas“.