Tveruose pagerbti nauji garbės piliečiai

Dalios BARCYTĖS nuotrauka
Renginio metu apdovanoti gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai
Jau tradicija tapo, kad baigiantis metams tveriškiai rengia padėkos vakarą, kurio metu pagerbiami savo miestelį mylintys, garsinantys ir puoselėjantys žmonės. Gruodžio 17 d. vykusiame padėkos vakare „Akimirkos“ pasveikinti ir apdovanoti gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai bei dviem nusipelniusiems Tverams asmenims suteiktas garbės piliečio vardas.

Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis sveikindamas tveriškius džiaugėsi Tverų bendruomenės susitelkimu, gebėjimu būti kartu ne tik per šventes, bet ir dirbant didesnius ir mažesnius darbus. „Matome vis gražėjantį miestelį, o tai lemia Jūsų visų noras. O kai yra didelis noras, atsiranda ir pagalba iš šalies. Linkiu ir toliau tvirtai laikytis, eiti tuo keliu, kuriuo ėjote ir iki šiol. Gražių ir jaukių artėjančių švenčių visiems“, – linkėjo meras.

Už gražias idėjas ir tveriškių subūrimą kilniems tikslams Tverų seniūnui Antanui Zalepūgui A. Černeckis įteikė Rietavo simbolį – liūtuko statulėlę.

Vakaro metu gražių padėkos žodžių visiems tveriškiams negailėjo ir Tverų parapijos klebonas Aivaras Pudžiuvelis, Seimo narys Jonas Varkalys bei kiti. Už besibaigiančius gražius metu visiems tveriškiams dėkojo ir pats seniūnas A. Zalepūgas.

Renginio metu apdovanoti gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. Tverų gimnazija pripažinta gražiausiai tvarkoma viešąja įstaiga. Juzefa ir Vidas Liutkai tapo kruopščiausiai prižiūrimos senjorų sodybos laimėtojais. Gražiausiai Tverų seniūnijoje tvarkomų sklypų trečiosios vietos nugalėtojais tapo Rasa ir Edmundas Griguolos, antrosios – Asta Barauskienė, na, o pirmąją vietą pelnė Edita ir Linas Mačiulskai.

Vakarą vainikavo garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Pirmasis garbės piliečio vardo ženklas įteiktas Adomui ir Daliai Balsiams. Šie verslininkai – vienos didžiausių žemės ūkio technikos paslaugos tiekėjų Lietuvoje AB LYTAGROS įmonių grupės svarbiausi akcininkai. LYTAGRA turi 26 filialus Lietuvoje ir Latvijoje. A. Balsys į Tverus atsikėlė 1976 m., dirbo kolūkyje vyr. inžinieriumi. Po kiek laiko, jausdamas Tverams sentimentus, miestelio centre įkūrė AB LYTAGROS parduotuvės filialą ir naujas darbo vietas, todėl miestelis nuolat yra gyvas ir judrus. Adomas ir Dalia Balsiai yra ilgamečiai Tverų miestelio rėmėjai, jų dėka per miestelio šventes vyksta technikos parodos.

A. Balsys - ilgametis Tverų rėmėjas
A. Balsys - ilgametis Tverų rėmėjas


Antrasis garbės piliečio vardo ženklas įteiktas Stepui Gedminui – verslininkui, ūkininkui, gimusiam 1945 m. Tverų seniūnijos Kaupų kaime. Per savo gyvenimą išgyvenęs tremtį, sovietmečio statybas, patyrė ir sovietmečio sistemos griūtį, žemės ūkio ir verslo plėtojimo galimybes nepriklausomoje Lietuvoje. Beveik tris dešimtmečius organizavo naftos perdirbimo darbus Mažeikių gamykloje, o vėliau, atgavęs tėvų žemę Kaupų kaime, ėmėsi ūkininkavimo, gyvulių auginimo ir mėsos perdirbimo.

S. Gedminas visada buvo itin artimas Tverams, nuolat palaikė, domėjosi tveriškių rūpesčiais ir džiaugėsi pasiekimais. Nors pats nelankė mokyklos Tveruose, bet daugelį metų pagal galimybes domėjosi jos finansiniais klausimais, mokinių užimtumu, skyrė lėšų mokyklos aktų salės remontui, vaikų kalėdiniams renginiams, ekskursijoms. Jo iniciatyva asfaltuotas kelias Tverai–Varniai, taip pat kelias, vedantis į ūkį Kaupų kaime. S. Gedminas nepamiršta ir svarbiausio miestelio statinio – bažnyčios, finansiškai visada prisideda prie jos remonto darbų, sporto renginių, Tverų miestelio puoselėjimo.

Šventinę nuotaiką padėkos vakaro metu kūrė dainų kūrėja Dalia Bieliauskienė ir akompaniatorius Gintaras Pucas.

Dalios BARCYTĖS nuotrauka
Garbės piliečio ženklelis įteiktas ir S. Gedminui