„Plungės vaikų ir krepšinio gelbėti nereikia“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
Jaunųjų krep­ši­ninkų tėvai bei SRC va­do­vas stebė­jo­si sku­ba steig­ti krep­ši­nio klubą, ta­čiau šios idė­jos ini­cia­to­rius G. Glik­ma­nas (de­šinė­je) kalbė­jo, kad ke­lias jau pra­min­tas „Plungės fut­bo­lo“, be­lie­ka sek­ti jo pa­vyzd­žiu
Tokiais žodžiais Plungės sporto ir rekreacijos centro (SRC) direktorius Alvydas Viršilas atsiliepė į krepšinio trenerio Genadijaus Glikmano pirmadienį Savivaldybėje pristatytą sumanymą įsteigti viešąją įstaigą – krepšinio klubą „Plungė“. Treneris kalbėjo, kad tokią idėją įkvėpė futbolo pavyzdys – prieš kelerius metus įkurta įstaiga „Plungės futbolas“, vienijanti rajono futbolininkus, populiarinanti šią sporto šaką tarp vaikų ir jaunimo.
„Pagal tą prototipą bandysim kopijuoti, kad ir krepšiniui sektųsi geriau“, – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje sakė G. Glikmanas, bet tuoj sulaukė į posėdį atvykusių SRC lankančių vaikų tėvų kritikos, kad burti krepšininkus ėmėsi tas žmogus, į kurio treniruotes vaikai turi būti kone varyte varomi.

Tėvai prieš

„Yra trenerių, nuo kurių vaikai bėga. Ir mano sūnus į šito žmogaus vedamas treniruotes eina ašarodamas. O dabar jis bei kiti tokie nori steigti krepšinio klubą ir iš Sporto ir rekreacijos centro perimti visus vaikus, lankančius krepšinį. Aš tam nepritariu“, – rėžė savo pozicijos išsakyti atėjusi vieno iš SRC auklėtinių mama.

Kiek vėliau nuskambėjo pasisakymas, kad tokios pat pozicijos yra ir daugiau tėvų. A. Viršilas kalbėjo, esą 7 iš 9-ių minėtojo trenerio auklėtinių tėvų centrui įteikė prašymą, kad jų vaikus treniruotų kitas asmuo.

Vis dėlto plačiau į šią antipatijų treneriui temą nesigilinta, mat susirinkta aptarti visai ne to. Kaip paaiškėjo iš posėdžiui pateiktos medžiagos, steigti krepšinio klubą „Plungė“ nutarta per liepos 7 d. vykusį iniciatyvinės grupės susitikimą.

Šios įstaigos dalininkais sutiko būti sporto klubas „Makabi“, kuriam susitikime atstovavo minėtasis Lietuvos nusipelnęs krepšinio treneris G. Glikmanas, Plungės krepšinio sporto klubas „Žemaitukai“, atstovaujamas Eugenijaus Timofejevo, sporto klubai „Už Plungę“ (jam atstovavo Virgilijus Lapis) bei „Plungės olimpiečiai“ (atstovaujamas Savivaldybės tarybos nario Gintaro Bagužio), Plungės veteranų krepšinio klubas „Olimpas“, atstovaujamas Vaido Korniko, bei viešoji įstaiga „International Basketball University“, kuriai atstovavo Vydas Gedvilas, dabar prisistatantis kaip visuomenininkas ir treneris, o kadais trumpai buvęs net Seimo Pirmininku.

Labiausiai „nukraujuotų“ SRC

Įstaigos dalininke kviečiama tapti ir Savivaldybė. Jei ji sutiktų, įgytų ne tik sprendžiamąjį balsą valdant šią įstaigą, bet ir nemažai įsipareigojimų. Steigimo sutartyje nurodoma, kad Savivaldybė turėtų nuo rugsėjo 1 d. skirti lėšų krepšinio plėtrai (tiksli suma nenurodoma) bei perrašyti sutartį dėl „Žemaitijos suvenyro“ sporto salės nuomos, leisti naudotis „Saulės“ gimnazijos bei „Ryto“ mokyklos sporto baze bei salėmis.

Dar keli numatyti Savivaldybės įsipareigojimai tiesiogiai susiję su Plungės sporto ir rekreacijos centru. Naujai steigiama įstaiga planuoja perimti visas šiame centre veikiančias krepšinio grupes bei jų trenerius, o kartu – ir visą centrui skiriamą finansavimą krepšiniui, kas sudaro apie 38–40 procentų SRC biudžeto.

Matydamas šiuos užmojus, SRC direktorius A. Viršilas nusprendė nelikti nuošaly. Atvykęs į komiteto posėdį jis išsakė savo nuomonę apie planus kurti tokį krepšinio klubą.

„Ne dabar ir tik ne šitų žmonių iniciatyva, – kalbėjo jis. – Iš kokių lėšų naujoji įstaiga bus išlaikoma? Jei yra atliekamų pinigų, gal geriau juos skirti vaikams, SRC lankantiems krepšinio treniruotes? Plungės vaikų ir krepšinio gelbėti nereikia, nes jų rezultatai ir taip geri. Nereikia kaišiot pagalių į ratus, ką iš kai kurių trenerių jaučiame nuolat. Matau norą lygiuotis į futbolą, bet reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką – Lietuvos krepšinio federacija, skirtingai nei Futbolo, niekada neskyrė ir neskirs lėšų tokiam klubui.“

A. Viršilas sukritikavo ir G. Glikmano pateiktą krepšinio klubo steigimo iniciatyvinės grupės narių sąrašą. Esą jame yra net trys klubai, kurie visiškai neturi narių, o prireikus vykti į varžybas „skolinasi“ vaikų iš SRC.

Siūlė žiūrėti ne į Savivaldybės, o į privačių rėmėjų kišenę

Direktorius pridūrė, kad trys jo kolektyve dirbantys jauni krepšinio treneriai yra spaudžiami prisijungti prie minėtosios iniciatyvos ir pereiti iš centro į žadamą kurti klubą.

Savo poziciją išsakė ir vienas iš minėtųjų, neva spaudimą patiriančių, trenerių Mindaugas Tamušauskas. „Buvo susikvietę mus, pristatė savo viziją. Mes nei pritarėm jai, nei nepritarėm. Jie tarpusavyje kariauja jau ne vienerius metus. Kaip taip greitai galima sueiti į krūvą ir užglaistyti viską?“ – retoriškai klausė jis.

Tokia skuba krepšinio klubą įsteigti dar iki rugsėjo stebėjosi ir rajono meras Audrius Klišonis. Jis priminė, kad „Plungės futbolo“ idėja rutuliota ne vienerius metus. Be to, prie jo steigimo bei veiklos išlaikymo nuo pat pradžių prisideda ne vienas verslininkas bei įmonė, tad ši organizacija turi tvirtą finansinį pagrindą, kuo pasigirti žadamas steigti krepšinio klubas kol kas negali.

Apibendrinti išgirstą informaciją bei skirtingas nuomones ėmėsi komiteto pirmininkė Vida Bondauskienė. „Iniciatyvinei grupei negalime uždrausti tęsti darbų, kuriuos ji jau pradėjo. Tik tikėtis didesnio Savivaldybės finansavimo krepšiniui, nei skiriamas dabar, yra bergždžia“, – pabrėžė ji.

Galiausiai sutarta, kad savo idėją krepšininkai pirma turi pristatyti Sporto tarybai. Jei ši, pasvėrusi visus už ir prieš, pritars, kad Savivaldybė taptų naujosios įstaigos dalininke, klausimas grįš į komitetų posėdžius, o galiausiai bus apsvarstytas ir Taryboje.